Wettelijke informatie | Bewijs van afstand en algemene gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring

Wettelijke informatie

De maatschappelijke zetel van Prudential International bevindt zich in Ierland op het volgende adres: Montague House, Adelaide Road, Dublin 2. Prudential International is een marketing naam van Prudential International Assurance plc. Registratienr. 209956. Telefoonnummer + 353 1 476 5000. Als het bedrijf niet in staat is haar aansprakelijkheid na te komen, beschermt het Financiële diensten compensatieschema de in aanmerking komende polishouders met woonplaats in het VK bij de start van hun contract, van kracht vanaf 1 december 2001. Deze beschermt dekt geen extern-gekoppelde investeringen. Prudential International Assurance plc is geautoriseerd door de Centrale bank van Ierland en is onderhevig aan de beperkte reglementering van de Financial Services Authority voor VK bedrijven. Details over de reikwijdte van onze reglementering door de Financial Services Authority is beschikbaar op eenvoudige aanvraag.

Deze website bevat namen en logo's die handelsmerken zijn van M&G Plc. Ieder gebruik van deze namen en logo's houdt een overtreding in van deze handelsmerken en is dus verboden.

Behalve waar anderzijds bepaald, is de informatie op deze website gebaseerd op de interpretatie van de relevante belastingswetgeving en -praktijken door Prudential International op de datum die verschijnt onderin ieder van de relevant pagina's.

Hoewel wij van mening zijn dat deze interpretatie correct is, kunnen we geen garantie bieden dat belastingverlagingen en de fiscale behandeling van fondsen niet zullen worden gewijzigd in de toekomst. De waarde van een belastingverlaging hangt af van de individuele financiële situatie en het land van de woonplaats. Uw wordt aangeraden uw professionele financiële adviseur te raadplegen.

Bepaalde producten vermeld op deze website zijn uitsluitend beschikbaar voor personen in bepaalde genoemde landen.Het is mogelijk dat uw lokale wetgeving ons niet toelaat u producten aan te bieden in uw eigen land. Raadpleeg uw professionele financiële adviseur om na te gaan of dergelijke producten beschikbaar zijn in het land waar u woont

Prudential International en bedrijven in M&G Plc bieden geen investeringsadvies over de verdiensten of geschiktheid van Prudential International producten en de informatie in deze website mag niet als dusdanig worden geïnterpreteerd.

We raden u aan een professionele financiële adviseur te raadplegen voor u een product aanvraagt.

Deze website dient enkel voor informatieve doeleinden en werd voornamelijk ontworpen voor financiële adviseurs om ze te bespreken met hun klanten. Indien u geen financiële adviseur bent en u bepaalde informatie of terminologie ontmoet die u graag wilt bespreken, kunt u contact opnemen met uw financiële adviseur.

Uw contract kan in waarde stijgen of dalen.

Indien u eenheden in één van onze PAC With Profits Funds afkoopt, kan PAC een MarktWaarde Vermindering toepassen.

Let op, het is mogelijk dat een Aanpassing aan de Marktwaarde van toepassing is op regelmatige opnames van PAC With- Profits Funds indien het niveau van regelmatige opnames in een periode van 12 maanden meer is dan 5% van de waarde van de With Profits-eenheden (met inbegrip van eventuele financiële bonussen) wanneer een regelmatige opname gedaan wordt. Die beperking kan zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd en zal worden toegepast zoals op dat moment gepubliceerd door PAC.

Back to top

Bewijs van afstand en algemene gebruiksvoorwaarden

Toegang tot deze website is bevestiging dat u begrepen hebt en zich akkoord verklaart gebonden te zijn door al deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden (en documenten waar hierin naar wordt verwezen) regeren uw gebruik van deze website. Als u niet akkoord bent met de algemene voorwaarden mag u deze website niet gebruiken.

De informatie gepubliceerd op de Prudential International Assurance plc. website wordt aangeboden als een dienstverlening aan bezoekers en dient enkel voor informatieve doeleinden. Ze is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

1. Regulatorisch

Prudential International Assurance plc is geregistreerd in Ierland. Maatschappelijke zetel in Montague House, Adelaide Road, Dublin 2. Registratienummer 209956. Prudential International Assurance plc (verhandeld als Prudential International) heeft de toelating verzekeringsdiensten te verlenen in Ierland en wordt geregeerd door de Centrale Bank van Ierland.

2. Bewijs van afstand

Hoewel Prudential International Assurance plc alle pogingen onderneemt ervoor te zorgen dat de informatie in deze website up to date, nauwkeurig en volledig is op de datum van publicatie worden geen garanties, voorwaarden, vertegenwoordigingen verleend (expliciet of impliciet) met betrekking tot de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Prudential International Assurance plc sluit de aansprakelijkheid uit voor eventuele directe, indirecte of gevolgschade of schade door het gebruik van, of iedere actie ondernomen met vertrouwen op, de informatie op deze website. Dit heeft geen impact op onze aansprakelijkheid bij overlijden of persoonlijk letsels als resultaat van onze nalatigheid noch op de aansprakelijkheid voor fraude of bedrog of andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten onder de relevante wetgeving. De inhoud en informatie geleverd door derden anders dan Prudential International Assurance plc wordt duidelijk geïdentificeerd waar deze verschijnen. We publiceren deze inhoud zoals hij ons wordt geleverd en wij zijn niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of tijdigheid. U moet de nodige stappen ondernemen om deze informatie te verifiëren voor u uw acties hierop baseert. Bovendien wordt geen vertegenwoordiging of garantie geboden met betrekking tot de afwezigheid op deze website van fouten, defecten, virussen of andere kwaadaardige programma's of macro's.

3. Links

Links van deze website zijn uitsluitend aanwezig voor het gemak en voor informatiedoeleinden en Prudential International Assurance plc aanvaardt geen verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid voor het gebruik van of informatie omvat op de site. De aanwezigheid van een link naar een andere website impliceert niet, noch is het een uitdrukking van, de bekrachtiging van de leverancier, het product of diensten door Prudential International Assurance plc. Links naar deze website zijn niet toegelaten zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van Prudential International Assurance plc. U mag geen informatie uploaden op deze website zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van Prudential International Assurance plc. U mag onze site niet misbruiken om virussen of andere kwaadaardige technologie of materiaal te introduceren.

4. Auteursrechten

De volledige inhoud van deze website en alle hierin vervatte site zijn de eigendom van Prudential International Assurance plc, behalve waar anderzijds vermeld door de eigendomsrechten van derden en zijn onderhevig aan auteursrechten met alle rechten voorbehouden.

Tenzij dit specifiek wordt verboden door een bericht gepubliceerd op een van de pagina’s kunt u individuele hoofdstukken van de website downloaden of afdrukken voor persoonlijk gebruik en informatie, enkel op voorwaarde dat u alle auteursrechten en andere eigendomsrechten behoudt. U mag geen enkele informatie van deze website reproduceren (gedeeltelijk of volledig), wijzigen, decompileren, de-assembleren of verzenden noch gebruiken voor een commercieel doeleinde zonder contact op te nemen met Prudential International Assurance plc of de relevante partij zonder hun voorafgaande schriftelijke toestemming te krijgen.

5. Mogelijke investeerders

Geen informatie in deze website mag worden geïnterpreteerd als aanbod of uitnodiging te investeren in een product van Prudential International Assurance plc, in het bijzonder in de Ierse Republiek. De informatie dient enkel voor uw algemeen gebruik en is niet bedoeld voor uw specifieke vereisten. Mogelijke investeerders moeten zich er van bewust zijn dat prestaties in het verleden niet noodzakelijk een indicatie is van prestaties in de toekomst. Mogelijke investeerders moeten onafhankelijk financieel advies inwinnen voor iedere investeringsbeslissing.

6. Cookies

Deze website gebruikt cookies om uw browse-ervaring te verbeteren en om ons te helpen deze website te verbeteren. Lees ons cookie-bericht om meer te weten te komen over cookies.

7. Toepasselijke wetgeving

Deze website werd samengesteld in overeenstemming met en is onderhevig aan de wetten van de Ierse Republiek. Het wordt onherroepelijk overeengekomen dat de rechtbanken van de Ierse Republiek de rechtsbevoegdheid hebben alle eventuele geschillen te beoordelen die kunnen resulteren uit of in verband met deze Algemene voorwaarden of informatie op de website.

Binnen de mate dat een deel van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of onafdwingbaar zou blijken door een rechtbank van een bevoegd rechtsgebied zal dit deel binnen die mate worden afgescheiden van de resterende voorwaarden die volledig van kracht blijven zoals toegelaten door de wet.

Back to top

Privacyverklaring

Gebruik van informatie

De pagina's op de website ("de website" worden gepubliceerd door Prudential International Assurance plc ("ons" of "wij").

We verzamelen geen informatie over personen, behalve waar dit specifiek en bewust wordt geleverd door hen. Voorbeelden van dergelijke informatie zijn:

  • Uw naam
  • Uw telefoonnnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw beroep

De verzamelde informatie wordt gebruikt om u de informatie te verzenden die u hebt aangevraagd en om informatie te bieden die nuttig kan zijn voor u.

We kunnen onpersoonlijke, geaccumuleerde statistische (groeps) gegevens delen over de verkeerspatronen van bezoekers aan onze site met partners of andere partijen. We verkopen of delen echter nooit informatie over individuele gebruikers.

Wat is een cookie?

Een cookie is een verzameling gegevens die door de door u bezochte websites wordt opgeslagen binnen de webbrowser op uw computer. Cookies worden algemeen gebruikt om de browse-ervaring te verbeteren en om websites efficiënter te helpen werken.

Via onze website zullen Prudential en derden cookies op uw computer zetten. Deze helpen de website om uw sessie te herinneren, zorgen voor een zekere functionaliteit van de website en vergemakkelijken de analyse van het gebruik van de website. Hierdoor kunnen wij de website en onze systemen blijven verbeteren.

De cookies die wij gebruiken op onze website bevatten geen persoonlijke informatie over u. Wij proberen niet de identiteit te achterhalen van de mensen die onze website bezoeken of enige op onze website verzamelde gegevens te koppelen aan persoonlijk identificerende informatie van een willekeurige bron. Als er persoonlijk identificeerbare informatie moet worden verzameld, wordt dit duidelijk meegedeeld met een verklaring waarom deze informatie is vereist en de wijze waarop ze zal worden verwerkt.

Er zijn twee soorten cookies die worden gebruikt door websites:

  • Sessiecookies: deze cookies worden tijdelijk aangemaakt wanneer u een website bezoekt. Wanneer u de website verlaat, worden alle sessiecookies gewist.
  • Permanente cookies: deze cookies blijven aanwezig op uw computer gedurende de periode die in het cookie is gespecificeerd. Ze worden geactiveerd telkens als u de website bezoekt die het betreffende cookie heeft aangemaakt.

Zie hieronder om meer te weten te komen over de cookies die wij gebruiken.

Ga voor meer informatie over cookies en over hoe deze worden beheerd naar http://www.allaboutcookies.org (directe koppeling naar http://www.allaboutcookies.org/cookies/).

Cookies die wij gebruiken op onze website

Afhankelijk van de diensten die u gebruikt op onze website, kunnen wij alle hieronder vermelde cookies of slechts enkele ervan gebruiken.

Naam van cookie Naam Doel
sifr sifrFetch Dit cookie wordt gebruikt om de correcte weergave van bepaalde gebieden van de website mogelijk te maken. Het verzamelt geen persoonlijk identificeerbare informatie.
entryPrefs audience
language
location
 
Deze cookies worden gebruikt om uw keuze voor locatie, taal en publiek te onthouden. Ze verzamelen geen persoonlijk identificeerbare informatie.
Webtrends elems.item(i).name
WT_FPC
wtPaidSearch
 
Deze cookies worden gebruikt voor het bijhouden van sessies van bezoekers en voor het herkennen van terugkerende bezoekers. Deze cookies verstrekken ons een analyse van het gebruik van onze website. Ze verzamelen geen persoonlijk identificeerbare informatie.
Google Analytics __utma
__utmb
__utmc
__utmz

Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, zoals het tijdstip waarop het huidige bezoek plaatsvond, of de bezoeker al eerder op de website is geweest en via welke website de bezoeker naar de webpagina is doorverwezen.

Ga naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout als u niet meer op alle websites wilt worden opgespoord door Google Analytics.

Cookies beheren en verwijderen

Als u besluit om de cookies die zijn ingesteld door onze website of een willekeurige andere website te beperken of te verwijderen, kunt u dit doen via uw browserinstellingen. In de Help-functie van uw browser komt u te weten hoe dit moet. Houd er rekening mee dat het beperken van cookies de functionaliteit van de website kan verminderen en een nadelig effect kan hebben op uw browse-ervaring op onze website.

Ga voor meer informatie over hoe cookies in verschillende browsers worden beheerd naar http://www.allaboutcookies.org (directe koppeling naar http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).

Uw rechten

Naast de waarborgen van het bedrijf wordt uw persoonlijke informatie beschermd in Ierland door de Gegevensbescherming wetgeving 1988 en 2003. Deze bepalen, onder andere, dat de gegevens die wij over u bewaren wettelijk en eerlijk moeten worden verwerkt. Ze moet nauwkeurig, relevant en niet overtollig zijn. De informatie moet, waar nodig, up to date worden gehouden en ze mag niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. Ze moet worden beveiligd om niet toegelaten toegang door anderen te voorkomen. U hebt het recht te controleren welke informatie over u wordt bewaard en u kunt eventuele onnauwkeurigheden corrigeren.

Poliswijzigingen

Eventuele wijzigingen aan deze polis worden hier gepubliceerd.

Beveiliging

Prudential International Assurance plc behandelt alle bewaarde gegevens uiterst zorgvuldig en veilig. Alle informatie die u beschikbaar stelt, blijft volledig vertrouwelijk.

Back to top