Wettelijke informatie | Bewijs van afstand en algemene gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring

Wettelijke informatie

De maatschappelijke zetel van Prudential International bevindt zich in Ierland op het volgende adres: Montague House, Adelaide Road, Dublin 2. Prudential International is een marketing naam van Prudential International Assurance plc. Registratienr. 209956. Telefoonnummer + 353 1 476 5000. Als het bedrijf niet in staat is haar aansprakelijkheid na te komen, beschermt het Financiële diensten compensatieschema de in aanmerking komende polishouders met woonplaats in het VK bij de start van hun contract, van kracht vanaf 1 december 2001. Deze beschermt dekt geen extern-gekoppelde investeringen. Prudential International Assurance plc is geautoriseerd door de Centrale bank van Ierland en is onderhevig aan de beperkte reglementering van de Financial Services Authority voor VK bedrijven. Details over de reikwijdte van onze reglementering door de Financial Services Authority is beschikbaar op eenvoudige aanvraag.

Deze website bevat namen en logo's die handelsmerken zijn van M&G Plc. Ieder gebruik van deze namen en logo's houdt een overtreding in van deze handelsmerken en is dus verboden.

Behalve waar anderzijds bepaald, is de informatie op deze website gebaseerd op de interpretatie van de relevante belastingswetgeving en -praktijken door Prudential International op de datum die verschijnt onderin ieder van de relevant pagina's.

Hoewel wij van mening zijn dat deze interpretatie correct is, kunnen we geen garantie bieden dat belastingverlagingen en de fiscale behandeling van fondsen niet zullen worden gewijzigd in de toekomst. De waarde van een belastingverlaging hangt af van de individuele financiële situatie en het land van de woonplaats. Uw wordt aangeraden uw professionele financiële adviseur te raadplegen.

Bepaalde producten vermeld op deze website zijn uitsluitend beschikbaar voor personen in bepaalde genoemde landen.Het is mogelijk dat uw lokale wetgeving ons niet toelaat u producten aan te bieden in uw eigen land. Raadpleeg uw professionele financiële adviseur om na te gaan of dergelijke producten beschikbaar zijn in het land waar u woont

Prudential International en bedrijven in M&G Plc bieden geen investeringsadvies over de verdiensten of geschiktheid van Prudential International producten en de informatie in deze website mag niet als dusdanig worden geïnterpreteerd.

We raden u aan een professionele financiële adviseur te raadplegen voor u een product aanvraagt.

Deze website dient enkel voor informatieve doeleinden en werd voornamelijk ontworpen voor financiële adviseurs om ze te bespreken met hun klanten. Indien u geen financiële adviseur bent en u bepaalde informatie of terminologie ontmoet die u graag wilt bespreken, kunt u contact opnemen met uw financiële adviseur.

Uw contract kan in waarde stijgen of dalen.

Indien u eenheden in één van onze PAC With Profits Funds afkoopt, kan PAC een MarktWaarde Vermindering toepassen.

Let op, het is mogelijk dat een Aanpassing aan de Marktwaarde van toepassing is op regelmatige opnames van PAC With- Profits Funds indien het niveau van regelmatige opnames in een periode van 12 maanden meer is dan 5% van de waarde van de With Profits-eenheden (met inbegrip van eventuele financiële bonussen) wanneer een regelmatige opname gedaan wordt. Die beperking kan zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd en zal worden toegepast zoals op dat moment gepubliceerd door PAC.

Back to top

Bewijs van afstand en algemene gebruiksvoorwaarden

Toegang tot deze website is bevestiging dat u begrepen hebt en zich akkoord verklaart gebonden te zijn door al deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden (en documenten waar hierin naar wordt verwezen) regeren uw gebruik van deze website. Als u niet akkoord bent met de algemene voorwaarden mag u deze website niet gebruiken.

De informatie gepubliceerd op de Prudential International Assurance plc. website wordt aangeboden als een dienstverlening aan bezoekers en dient enkel voor informatieve doeleinden. Ze is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

1. Regulatorisch

Prudential International Assurance plc is geregistreerd in Ierland. Maatschappelijke zetel in Montague House, Adelaide Road, Dublin 2. Registratienummer 209956. Prudential International Assurance plc (verhandeld als Prudential International) heeft de toelating verzekeringsdiensten te verlenen in Ierland en wordt geregeerd door de Centrale Bank van Ierland.

2. Bewijs van afstand

Hoewel Prudential International Assurance plc alle pogingen onderneemt ervoor te zorgen dat de informatie in deze website up to date, nauwkeurig en volledig is op de datum van publicatie worden geen garanties, voorwaarden, vertegenwoordigingen verleend (expliciet of impliciet) met betrekking tot de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Prudential International Assurance plc sluit de aansprakelijkheid uit voor eventuele directe, indirecte of gevolgschade of schade door het gebruik van, of iedere actie ondernomen met vertrouwen op, de informatie op deze website. Dit heeft geen impact op onze aansprakelijkheid bij overlijden of persoonlijk letsels als resultaat van onze nalatigheid noch op de aansprakelijkheid voor fraude of bedrog of andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten onder de relevante wetgeving. De inhoud en informatie geleverd door derden anders dan Prudential International Assurance plc wordt duidelijk geïdentificeerd waar deze verschijnen. We publiceren deze inhoud zoals hij ons wordt geleverd en wij zijn niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of tijdigheid. U moet de nodige stappen ondernemen om deze informatie te verifiëren voor u uw acties hierop baseert. Bovendien wordt geen vertegenwoordiging of garantie geboden met betrekking tot de afwezigheid op deze website van fouten, defecten, virussen of andere kwaadaardige programma's of macro's.

3. Links

Links van deze website zijn uitsluitend aanwezig voor het gemak en voor informatiedoeleinden en Prudential International Assurance plc aanvaardt geen verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid voor het gebruik van of informatie omvat op de site. De aanwezigheid van een link naar een andere website impliceert niet, noch is het een uitdrukking van, de bekrachtiging van de leverancier, het product of diensten door Prudential International Assurance plc. Links naar deze website zijn niet toegelaten zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van Prudential International Assurance plc. U mag geen informatie uploaden op deze website zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van Prudential International Assurance plc. U mag onze site niet misbruiken om virussen of andere kwaadaardige technologie of materiaal te introduceren.

4. Auteursrechten

De volledige inhoud van deze website en alle hierin vervatte site zijn de eigendom van Prudential International Assurance plc, behalve waar anderzijds vermeld door de eigendomsrechten van derden en zijn onderhevig aan auteursrechten met alle rechten voorbehouden.

Tenzij dit specifiek wordt verboden door een bericht gepubliceerd op een van de pagina’s kunt u individuele hoofdstukken van de website downloaden of afdrukken voor persoonlijk gebruik en informatie, enkel op voorwaarde dat u alle auteursrechten en andere eigendomsrechten behoudt. U mag geen enkele informatie van deze website reproduceren (gedeeltelijk of volledig), wijzigen, decompileren, de-assembleren of verzenden noch gebruiken voor een commercieel doeleinde zonder contact op te nemen met Prudential International Assurance plc of de relevante partij zonder hun voorafgaande schriftelijke toestemming te krijgen.

5. Mogelijke investeerders

Geen informatie in deze website mag worden geïnterpreteerd als aanbod of uitnodiging te investeren in een product van Prudential International Assurance plc, in het bijzonder in de Ierse Republiek. De informatie dient enkel voor uw algemeen gebruik en is niet bedoeld voor uw specifieke vereisten. Mogelijke investeerders moeten zich er van bewust zijn dat prestaties in het verleden niet noodzakelijk een indicatie is van prestaties in de toekomst. Mogelijke investeerders moeten onafhankelijk financieel advies inwinnen voor iedere investeringsbeslissing.

6. Cookies

Deze website gebruikt cookies om uw browse-ervaring te verbeteren en om ons te helpen deze website te verbeteren. Lees ons cookie-bericht om meer te weten te komen over cookies.

7. Toepasselijke wetgeving

Deze website werd samengesteld in overeenstemming met en is onderhevig aan de wetten van de Ierse Republiek. Het wordt onherroepelijk overeengekomen dat de rechtbanken van de Ierse Republiek de rechtsbevoegdheid hebben alle eventuele geschillen te beoordelen die kunnen resulteren uit of in verband met deze Algemene voorwaarden of informatie op de website.

Binnen de mate dat een deel van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of onafdwingbaar zou blijken door een rechtbank van een bevoegd rechtsgebied zal dit deel binnen die mate worden afgescheiden van de resterende voorwaarden die volledig van kracht blijven zoals toegelaten door de wet.

Back to top

Privacyverklaring

Gebruik van informatie

De pagina's op de website ("de website" worden gepubliceerd door Prudential International Assurance plc ("ons" of "wij").

We verzamelen geen informatie over personen, behalve waar dit specifiek en bewust wordt geleverd door hen. Voorbeelden van dergelijke informatie zijn:

 • Uw naam
 • Uw telefoonnnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw beroep

De verzamelde informatie wordt gebruikt om u de informatie te verzenden die u hebt aangevraagd en om informatie te bieden die nuttig kan zijn voor u.

We kunnen onpersoonlijke, geaccumuleerde statistische (groeps) gegevens delen over de verkeerspatronen van bezoekers aan onze site met partners of andere partijen. We verkopen of delen echter nooit informatie over individuele gebruikers.

Wat is een cookie?

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die kleine hoeveelheden informatie bevatten die naar uw computer of een ander apparaat worden gedownload wanneer u een website bezoekt. Ze worden gebruikt om u te helpen efficiënt op websites te navigeren en om bepaalde functies uit te voeren. Ze kunnen ons ook helpen om beter te begrijpen hoe de website wordt gebruikt, zodat we deze voortdurend kunnen verbeteren.

Er bestaan twee hoofdcategorieën van cookies:

 • Essentieel (of strikt noodzakelijk) – de cookies die noodzakelijk zijn om deze online dienst voor u te laten functioneren of cookies die informatie over kwesties met betrekking tot regelgeving bewaren (bijv. of u een particuliere of professionele investeerder bent)
 • Niet-essentieel – alle overige cookies

Cookietoestemming

 • PIA en M&G Plc hebben toestemming van de gebruiker nodig om niet-essentiële cookies op een apparaat te plaatsen.
 • Toestemming voor cookies is noodzakelijk voor elk afzonderlijk doel waarvoor niet-essentiële cookies worden gebruikt (zie Cookiecategorieën hieronder)
 • Cookietoestemming wordt vastgelegd bij een eerste bezoek aan deze website en vervalt na één jaar.
 • Voorkeuren voor de cookietoestemming kunnen op elk moment worden gewijzigd door deze pagina te bezoeken (zie de knop 'Cookie-instellingen' hieronder).

Vervaltermijn van cookies

Cookies hebben een vervaltermijn. Ze worden gemaakt en bewaren gegevens gedurende een bepaalde periode.

 • Sessiecookies – een cookie die tijdelijk wordt bewaard en vervalt na uw sessie (of bezoek) of wanneer u de browser sluit.
 • Permanente cookies – een cookie die gedurende een specifieke periode na een sessie (of bezoek) wordt bewaard. Permanente cookies bevatten doorgaans voorkeuren of keuzes die noodzakelijk zijn om gedurende meerdere sessies te worden bewaard. Voorbeelden van vervaltermijnen van permanente cookies zijn 7 dagen, 30 dagen en 1 jaar.

Deze website gebruikt zowel sessiecookies als permanente cookies.

Cookiebronnen

Cookies worden geclassificeerd als eerstepartijcookies of derdepartijcookies.

 • Eerstepartijcookies worden geplaatst vanuit het domein van de bezochte website.
 • Derdepartijcookies worden geplaatst vanuit andere domeinen dan de bezochte website. Ze zijn traditioneel afkomstig van technologieën of diensten van derden die op de website worden gebruikt.

Deze website gebruikt zowel eerstepartijcookies als derdepartijcookies. 

Cookiecategorieën

De cookies die op deze website worden gebruikt behoren tot de volgende categorieën.

 • Strikt noodzakelijk - deze cookies zijn noodzakelijk om deze digitale dienst voor u te laten functioneren. Ze bewaren ook informatie over kwesties met betrekking tot regelgeving. Bijv. of u een particuliere of professionele investeerder bent  
 • Prestatie - deze cookies worden gebruikt door technologieën voor digitale analyse en verzamelen informatie in anonieme vorm over hoe bezoekers deze website gebruiken. De verzamelde gegevens worden door ons gebruikt om inzicht te krijgen in de bronnen van websiteverkeer en het surfgedrag van gebruikers, en om veranderingen in het design tot stand te brengen.
 • Funtionaliteit - deze cookies maken het mogelijk voor de website om nieuwe websitedesigns te testen en gepersonaliseerde ervaringen te bieden op basis van het surfgedrag van de gebruiker.
 • Doelgroepgerichtheid - deze cookies worden gebruikt om meer relevante advertenties te tonen wanneer u externe websites bezoekt.
 • Sociale Media - deze cookies worden ingesteld door alle socialemediadiensten die we aan de website hebben toegevoegd, zodat u onze inhoud kunt delen. Dit zou mogelijk een invloed kunnen hebben op de inhoud en berichten die u ziet op andere websites die u bezoekt. Bezoek de respectieve socialemediawebsites voor meer informatie over hun cookiebeleid.

Cookies die we op onze website gebruiken

Deze tabel geeft de cookies weer die op uw apparaat kunnen worden geplaatst wanneer u deze website gebruikt.

Back to top