English | Deutsch | Español | Belgique | België
 

Overdracht van Europese verzekeringsactiviteiten

Op 11 december 2018 heeft het Hooggerechtshof van Engeland en Wales de overdracht van de Europese langetermijnverzekeringsactiviteiten (exclusief het VK) van The Prudential Assurance Company Limited (PAC) aan Prudential International Assurance plc (PIA) goedgekeurd. De overdracht van de activiteiten heeft plaatsgevonden om 00:01 uur (GMT) (01:01 uur (CET)) op 1 januari 2019.

Wat dit voor u betekent

We dragen de volgende polissen over van PAC naar PIA:

  • Polissen van PAC Polen
  • Polissen van PAC Frankrijk
  • Polissen van PAC Malta
  • In Duitsland en Ierland verkochte polissen die in 2007 als onderdeel van een bredere activiteitenoverdracht van de Equitable Life Assurance Society (ELAS) werden overgedragen.

Dit zal geen invloed hebben op de relatie tussen PIA en haar moedermaatschappij PAC, en PIA zal deel blijven uitmaken van Prudential Group.

De algemene voorwaarden van uw PIA-polis, en de manier waarop deze wordt beheerd, blijven dezelfde.

De overdracht werd gecontroleerd door onze toezichthouders en door een Onafhankelijke expert wiens benoeming werd goedgekeurd door de PRA. De FCA, PRA en de Onafhankelijke expert hebben geen bezwaren gemaakt tegen de overdracht.  De overdracht was ook onderworpen aan goedkeuring door het Hooggerechtshof na communicatie met de betrokken polishouders, die tussen juli en augustus 2018 informatiepakketten ontvingen.

Belangrijke documenten met betrekking tot de overdracht

De volgende documenten bevatten belangrijke informatie in verband met de voorgestelde overdracht.

Brief aan de polishouders

Deze brief is specifiek gericht aan de polishouders van PIA.

Downloaden brief

Algemeen informatieboekje voor polishouders

Dit boekje bevat een lijst met Vragen & Antwoorden, alsook een samenvatting van de Regeling, een samenvatting van het Rapport van de Onafhankelijke Expert en een kopie van de Officiële Kennisgeving van de Overdracht.

Downloaden informatieboekje

Regelingsdocumen

Dit document somt de voorwaarden van de overdracht op.

Downloaden document

Rapport van de Onafhankelijke Expert

Dit document bevat de analyse van de Onafhankelijke Expert met betrekking tot de gevolgen van de overdracht voor de polishouders. Via de bovenstaande link "Algemeen informatieboekje voor polishouders" vindt u een samenvatting van het Rapport van de Onafhankelijke Expert.

Downloaden Rapport

Aanvullend rapport van de Onafhankelijke Expert

Bijgewerkte beoordeling van de waarschijnlijke effecten van de voorgestelde overdracht.

Downloaden Rapport

Rapport van de Hoofdactuaris van PAC

De Hoofdactuaris van The Prudential Assurance Company Limited (PAC) brengt verslag uit over de invloed van de overdracht op de overgedragen en achterblijvende polishouders van PAC.

Downloaden Rapport

Aanvullend rapport van de Hoofdactuaris van PAC

Het doel van dit aanvullende rapport is de evaluatie van alle ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan sinds het Hoofdverslag is geschreven.

Downloaden Rapport

Rapport van de With-Profits Actuaris van PAC

De With-Profits Actuaris van PAC brengt verslag uit over het effect van de voorgestelde overdracht op de overgedragen en achterblijvende with-profits polishouders van PAC.

Downloaden Rapport

Aanvullend rapport van de With-Profits Actuaris

Het doel van dit aanvullende rapport is de evaluatie van alle ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan sinds het Hoofdverslag is geschreven.

Downloaden Rapport

Rapport van het Hoofd van de Actuariële Functie van PIA

Het Hoofd van de Actuariële Functie van Prudential International Assurance plc (PIA) brengt verslag uit over de invloed van de overdracht op de overgedragen en achterblijvende polishouders van PIA.

Downloaden Rapport

Aanvullende verslag van het Hoofd van de Actuariële Functie van PIA

Het doel van dit aanvullende rapport is de evaluatie van alle ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan sinds het Hoofdverslag is geschreven.

Downloaden Rapport

Neem contact met ons op als u vragen hebt

Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren zodat we ze voor u kunnen beantwoorden

Schrijf ons:

Prudential International Insurance plc, Montague House, Adelaide Road, Dublin 2, Ireland

Bel ons

+353 1 476 5893 of gratis nummer 0808 1686 204 voor oproepen binnen het Verenigd Koninkrijk

9u00-17u30 GMT (Midden-Europese Tijd -1), van maandag tot vrijdag, met uitzondering van officiële feestdagen

E-mail ons

transferteam@pru-europe.com